L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els .professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Descripció: Curs pensat per replantejar la funció social dels arxius a partir de propostes teòriques i d’experiències concretes, tant d’àmbit nacional com internacional

Objectius: Replantejar la funció social dels arxius

Programa:

  1. Govern obert: el catalitzador  polític del postcustodialisme.
  2. La fi del paradigma memorialista: rendició de comptes històrica i reparació social
  3. Més enllà del sistema institucional: exemples d’arxivística ciutadana.
  4. El repte de construir democràticament el patrimoni: arxivar l’avui.
  5. Conclusions: a qui cedim el poder dels arxius?

Dates del curs: 9 al 22 d'abril (moodle) i sessió final dia 24 d'abril (Webex) 

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com