L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els i les professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Skip available courses

Available courses

Objectius

 • Apuntar els aspectes clau de la normativa de protecció de dades en relació al control de la informació
 • Donar a conèixer els requisits bàsics pel compliment del RGPD
 • Visibilitat de la figura del DPD i la seva confluència amb l'arxiver/a.
 • Anomenar i elaborar les eines bàsiques de protecció de dades des de la perspectiva del control i governança de la informació

Programa

1. Pinzellada normativa des de la perspectiva de la gestió documental

     1.1 RGPD - LOPDGDD

     1.2 Llei d'arxius i protecció de dades personals

     1.3 Comentaris al Guidance on data protection for archive services

     1.4 Transparència i seguretat

2. Elements bàsics pel compliment del RGPD

     2.1 Creació de la política de seguretat

     2.2 Rols i figures de seguretat a l'organització

     2.3 Gestió dels drets de dades personals

     2.4 Creació del Registre de tractament

     2.5 Violacions de seguretat de dades

     2.6 Avaluacions d'impacte

     2.7 Formar i informar

3. La figura del Delegat de protecció de dades: funcions i similituds amb el gestor documental

4. Eines i funcions bàsiques RGPD des de la perspectiva de la gestió documental i la governança de la informació

     4.1 RAT-QdC

     4.2 Accés a la informació

     4.3 Coneixement organitzatiu

     4.4 Seguretat de la informació

     4.5 Sistemes i control de les dades des del disseny i per defecte

Objectius

Amb aquest curs es pretèn:

 • Conèixer que són les bases de dades i per a què serveixen.
 • Entendre quins tipus de bases de dades existeixen.
 • Aprendre quines són les característiques de les bases de dades relacionals.
 • Comprendre que són els sistemes de gestió de bases de dades (SGBD).
 • Disposar de nocions bàsiques sobre llenguatge SQL.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits a partir d’exercicis pràctics.

Programa

 • Que són les bases de dades.
 • Tipus de bases de dades.
 • Diferències entre bases de dades relacionals i no relacionals.
 • Característiques de les bases de dades relacionals.
 • Qué son els sistemes de gestió de bases de dades.
 • Normalització de bases de dades.
 • Llenguatge SQL (nivell inicial).
 • Instal.lacio de MariaDB.
 • Configuració de MariaDB.

Formador

Rajesh Murli Mirchandani Mirchandani