L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els i les professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Skip available courses

Available courses

Objectius

L’objectiu del present seminari és plantejar un seguit de situacions que ens trobem a l’activitat diària en un Arxiu Històric, pròpiament dit, o gestionant documentació històrica. Tant se val que sigui públic o privat, les problemàtiques poden ser compartides o, si més no, comparades i posades en context per a trobar solucions pràctiques i idees innovadores que permetin donar-li un tomb a la nostra feina i a l’impacte d’aquesta.  Volem compartir experiències, resultats, incerteses i solucions; en definitiva, volem promoure que cada aportació sumi i compartim, des de l’especialitat i els interessos concrets de cadascú, informació que ens permeti aportar solucions i oferir millors productes als nostres usuaris.

Programa

Aquest seminari es planteja com un espai de debat, amb unes preguntes prèvies per guiar-lo.

Com funcionarà?

  • El dia 9 de juliol es penjaran un seguit de preguntes a l’aula Moodle sobre les que els participants hauran de votar per ordre de preferència.
  • Del dia 9 al 10 de juliol es deixarà temps per votar.
  • Les 5 preguntes més votades són les que es debatran, preferentment, el dia 11 de juliol. Si hi ha espai a més debat, es seguirà per la resta de preguntes.
  • El dia 11 de juliol, de 10h a 13h, el moderador guiarà el debat i prendrà nota de totes les propostes o conclusions.
  • Aquestes conclusions es penjaran al Moodle, que restarà obert els propers dies per poder baixar el material.

Objectius

Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa

 1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
 2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
 3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
 4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Formadora:

Marta Munuera Bermejo

Arxivera a l’Ajuntament de Terrassa des de l’any 2001 on treballa en la implantació del Sistema de Gestió Documental. Ha impartit cursos per l’Associació d’Arxivers  sobre la gestió de registres electrònics a l’administració, sobre com realitzar un quadre de seguretat i accés i sobre el sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Terrassa. Des de fa quatre anys imparteix classes d’avaluació documental al màster d’arxivística a l’ESAGED. A més, actualment és membre de la Junta de l’Associació d’Arxivers com a tresorera.