L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els .professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Descripció: Curs per apropar el concepte i gestió de metadades mitjançant la combinació d'explicacions teòriques amb experiències i exercicis pràctics. Utilització intensiva de programari informàtic: gestors de bases de dades, navegadors web, programari d'edició i validació de documents XML. Utilització d'eines d'autoaprenentatge especialitzat en línia com el W3schools en matèria de tecnologies XML.  

Dates del curs: 1 al 17 de març 

Inscripcions: 13 al 22 de febrer

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Descripció: Curs dissenyat per assolir un triple objectiu: Fer una aproximació a la Seguretat de la Informació i al seus conceptes fonamentals. En segon lloc, analitzar els aspectes clau del  dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en particular els deures i exigències que imposa el nou Reglament (UE) 2016/679 a les entitats i usuaris que tracten dades personals. I finalment conscienciar als arxivers de que la seguretat de la informació és un assumpte transversal a les organitzacions que no es pot deixar en les exclusives mans dels informàtics.

Dates del curs: 2 al 22 d'octubre 

Inscripcions: 18 al 26 de setembre

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Descripció: L’objectiu del curs és donar pautes i eines per al disseny d’un arxiu fotogràfic digital. Aquesta formació té una orientació clarament pràctica. En els materials didàctics es recolliran els conceptes necessaris per al seguiment del curs, per tal de poder dur a terme les pràctiques proposades. 

Dates del curs: 1 al 20 de desembre 

Inscripcions: 15 al 24 de novembre

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com