L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els i les professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Skip available courses

Available courses

Objectius

Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa

 1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
 2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
 3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
 4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Formadora:

Marta Munuera Bermejo

Arxivera a l’Ajuntament de Terrassa des de l’any 2001 on treballa en la implantació del Sistema de Gestió Documental. Ha impartit cursos per l’Associació d’Arxivers  sobre la gestió de registres electrònics a l’administració, sobre com realitzar un quadre de seguretat i accés i sobre el sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Terrassa. Des de fa quatre anys imparteix classes d’avaluació documental al màster d’arxivística a l’ESAGED. A més, actualment és membre de la Junta de l’Associació d’Arxivers com a tresorera.

Objectius

L’objectiu del present seminari és plantejar un seguit de situacions amb les quals ens trobem en un projecte d’implantació de l’e-administració, o que ja ens hem trobat. Unir la teoria i la pràctica que ens proporciona el desenvolupament de la nostra professió per donar-hi una resposta. Compartir les experiències, els resultats, les incerteses i les solucions; en definitiva, fer que cada aportació sumi i compartim, des de la nostra especialitat, informació que ens permeti donar solucions a les nostres organitzacions.

Programa

Aquest seminari es planteja com un espai de debat, amb unes preguntes prèvies per guiar-lo.

Com funcionarà?

 • El dia 11 de juny es penjaran un seguit de preguntes a l’aula Moodle sobre les que els participants hauran de votar per ordre de preferència.
 • Del dia 11 al 12 de juny es deixarà temps per votar.
 • Les 5 preguntes més votades són les que es debatran, preferentment, el dia 13 de juny. Si hi ha espai a més debat, es seguirà per la resta de preguntes.
 • El dia 13 de juny, de 10h a 13h, el moderador guiarà el debat i prendrà nota de totes les propostes o conclusions.
 • Aquestes conclusions es penjaran al Moodle, que restarà obert els propers dies per poder baixar el material.
 • Aquest debat també es proposa amb la idea que pugui servir d’embrió per un futur grup de treball transveral
  sobre e-administració i arxivística.

Objectius

 • Apuntar els aspectes clau de la normativa de protecció de dades en relació al control de la informació
 • Donar a conèixer els requisits bàsics pel compliment del RGPD
 • Visibilitat de la figura del DPD i la seva confluència amb l'arxiver/a.
 • Anomenar i elaborar les eines bàsiques de protecció de dades des de la perspectiva del control i governança de la informació

Programa

1. Pinzellada normativa des de la perspectiva de la gestió documental

     1.1 RGPD - LOPDGDD

     1.2 Llei d'arxius i protecció de dades personals

     1.3 Comentaris al Guidance on data protection for archive services

     1.4 Transparència i seguretat

2. Elements bàsics pel compliment del RGPD

     2.1 Creació de la política de seguretat

     2.2 Rols i figures de seguretat a l'organització

     2.3 Gestió dels drets de dades personals

     2.4 Creació del Registre de tractament

     2.5 Violacions de seguretat de dades

     2.6 Avaluacions d'impacte

     2.7 Formar i informar

3. La figura del Delegat de protecció de dades: funcions i similituds amb el gestor documental

4. Eines i funcions bàsiques RGPD des de la perspectiva de la gestió documental i la governança de la informació

     4.1 RAT-QdC

     4.2 Accés a la informació

     4.3 Coneixement organitzatiu

     4.4 Seguretat de la informació

     4.5 Sistemes i control de les dades des del disseny i per defecte

Objectius

 • El objectiu del curs el donar a conèixer a l'equip de arxivers tot el que s'ha de tenir present a la hora de voler arribar a tenir una solució per la gestió de contingut i arxius electrònics.
 • Veurem conceptes del àmbit de infraestructura, plataforma i aplicacions que ajudaran a apropar al equip de sistemes o informàtica i el equip d'arxivers.
 • Veurem que es molt important que tots arribin a parlar el mateix idioma i que per el assolir el èxit es molt important entendre a els diferent interlocutors i el entorn amb el que es vol adoptar o construir una solució.

Programa

 1. La gestió de arxius, documents, continguts sense tecnologia i programari
 2. Opcions tecnològiques
 3. Serveis de continguts bàsics
 4. Models d'implementació
 5. Programari certificat
 6. Emmagatzemament
 7. Preservació digital
 8. Factors de risc i problemes
 9. Enfocaments per a la preservació
 10. El pla de migració

Dates: 8 al 12 de maig

Aquest curs consistirà en aprendre a crear i difondre datasets generats a partir de la captura de tuits de Twitter.

Objectiu

Aprendre a utilitzar una API com la de Twitter i extreure’n datasets i informació rellevant.

Programa:

1. Conceptes bàsics sobre datasets

- Què és una metadada

- Què és JSON

- Què és CSV

- Què és la visualització de dades

- Què no és un dataset

 

2. L'anàlisi diplomàtica de Twitter

- Què és un tuit

- Context del tuit

- Formalització del tuit

- Essència del tuit

 

3. Captura de tuits amb Twarc

- De què serveix Twarc

- Instal·lar programes

- Configurar el programa Twarc

- Com funciona Twarc

- Publicar els datasets

Professor:

Aniol Maria

Dates:

15 al 22 d'abril - Moodle

16 d'abril 17h a 19h - Webex